Výstava ateliérových prací

Anotace

Salesiánské komunitní centrum s tělocvičnou a dva bytové domy vyplňují proluky v Jindřišské a Růžové ulici v samotném centru Prahy. Hmoty navržených budov reagují na velké výškové rozdíly v tomto bloku a zahloubená skrytá tělocvična efektivně využívá území, ale zdánlivě nenarušuje historicky nedotčenou parcelu ve dvoře fary.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch