Výstava ateliérových prací

Hänsel & Gretel

Bc. Adam Burger, Bc. Daniel Hub

Anotace

Projekt se zabývá doplněním historického bloku budov v Berlíně. Na místě se z důvodu bombardování za 2. světové války dochovaly pouze dva původní objekty. Po stržených budovách zde zůstaly velké zanedbané plochy, na nichž se koncentrují negativní vlivy, jako je například obchod s drogami. Návrh svou hmotou naplňuje původní tvar bloku dotažením zástavby k uličním čarám, zachovává jeho současnou prostupnost díky prostorné pasáži, udržuje sourodost zástavby částečným tvarovým navázáním na historické objekty a nahrazuje současnou disfunkční zelenou plochu střešním parkem. Navržené objekty oživují lokalitu podporou místní, silně umělecky zaměřené kultury, tvorbou pracovních příležitosti a přilákáním mladých aktivních lidí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.