Výstava ateliérových prací

Pražské mokřady

Bc. Adam Hloušek

Anotace

Mým cílem bylo najít strategický plán na nakládání s vodou protékající nebo napadající na území Prahy, po něhož naplnění by se Praha mohla nazývat wetland city. V práci kombinuji nejdůležitější topografická a hydrogeologická data s vlastním citem pro umístění mokřadu. Typuji pouze nejvýhodnější místa pro vytvoření nového nebo rozvoj stávajícího mokřadu. Jak jsem zmínil, používám pouze základní data, kombinovaná s úsudkem vhodnosti umístění mokřadu, práce tak není přímo odbornou analýzou pro hledání míst vhodných pro rozvoj mokřadu, ale sleduje i urbanistické hledisko pohledem studenta architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt