Výstava ateliérových prací

BOTANICUS TŘEBOŇ

Bc. Dominika Procházková

Anotace

Zadáním bylo navrhnout komplex, který se skládá z části pro veřejnost a z výzkumného centra. Navrženo bylo 6 objektů, včetně skleníků pro výzkumné centrum i pro veřejnost. Všechny tyto objekty jsou propojeny ochozem z dřevěných latí. Hlavním inspirujícím prvkem pro krajinu byla alej, která je pro Třeboňsko typická.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka