Výstava ateliérových prací

Řídící jednotka Smartgrow

BcA. Vít Bednář, BcA. Tomáš Urban

Anotace

Návrh řídící jednotky pro systém kontroly růstu rostlin v soukromém sektoru od české firmy Smartgrow. Práce obsahuje dvě varianty řídící jednotky, které je uzpůsobené výrobním i technickým možnostem firmy.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš