Závěrečné práce

REVITALIZACE HOTELU STROJAŘ PŘEROV A NOVOSTAVBA KULTURNÍHO KOMUNITNÍHO CENTRA

Greisslerová Nela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je adaptace bývalého hotelu Strojař v Přerově a revitalizace přilehlého území. Dům vystavěný z prefabrikovaných panelů v roce 1967 je nyní v majetku města a je nevyužívaný. Místo hotelu v domě vzniká bydlení pro mladé jednotlivce, rodiny a seniory. Díky rozdělení vnitřních prostor na dvě věže mohly být nepotřebné části chodeb přidány k bytům. Balkony v havarijním stavu byly nahrazeny přístavbou, která poskytla bytům nové pobytové prostory s posuvnými skleněnými panely pro možnost uzavření. Do budovy bývalé restaurace byla navíc navržena kavárna a zahradní centrum v parteru. Ubouráním již nefunkční výměníkové stanice a spojovacího krčku se více otevřel přístup k oběma budovám. Hmoty byly doplněny novou budovou pro městskou knihovnu. Veřejné prostory na pozemku nabízí různorodé aktivity, například komunitní zahradu s trhy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.