Výstava ateliérových prací

Botanicus Třeboň

Adéla Filounová

Anotace

Projekt Hortus Botanicus v Třeboni pracuje se stávajícím pozemkem botanické zahrady, renovuje stav historického objektu a navrhuje nové řešení atraktivní pro návštěvníky i zaměstnance. Koncept návrhu přivádí návštěvníka na pomyslnou vodní hladinu, která ho jednotlivými vlnami provede vystavenou florou. Navržený krajinný ráz zahrady vytváří zvlněný terén, který se dynamicky proměňuje a graduje v místě budovy výzkumných laboratoří, která jako mlha nad hladinou skrývá soukromé prostory zahrady.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka