Závěrečné práce

OBYTNÝ SOUBOR ZA MOSTY V PRAZE HRDLOŘEZÍCH, NOVÉ KONCEPTY SOUŽITÍ - CO-HOUSING

Prokopová Pavlína

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh obytného souboru v Praze Hrdlořezích. Obytný soubor obsahuje kromě prostorů pro bydlení též prostory společenské a komunitní po vzoru cohousingu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.