Výstava ateliérových prací

ORIONKA - Dům s pečovatelskou službou

Bc. Lucie Křivánková

Anotace

Projekt domu s pečovatelskou službou na Orionce tvoří rozhraní mezi blokovou zástavbou Vinohrad a zahradním městem na svahu k Vršovicím. Soubor je rozdělen na čtyři části, které jsou vzájemně propojené. Poskytuje prostory pro bydlení seniorů i rodin, zázemí pro setkávání a společenské akce a nachází se v ní také rehabilitační centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.