Výstava ateliérových prací

Bytový dům v Berlíně

Bc. Karolína Hustá

Anotace

Ateliérovým zadáním bylo dotvoření nedokončeného bloku v Berlíně, který leží u řeky a je rozpůlen mostem podzemní dráhy. Funkce té poloviny bloku, ve které se řešená parcela nachází, je rezidenční. Návrh pracuje s myšlenkou spolkového bydlení, a proto byl hlavní důraz kladen na vytvoření pocitu domova. Budova obsahuje několik pomyslných ‚domů‘ – vzniká dostatek soukromí, ale zároveň jsou podporovány sousedské vztahy. Návrh se taky zaměřuje na dostupnost bydlení, což se odráží v konstrukci, která je dřevo betonová.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.