Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Bc. Filip Bernard

Anotace

Přes obohacující úvod ateliéru do tématiky zahradního města a jeho rozsáhlého spektra interpretací, jsem navhl spíše městsky hovořící dům, který by ukotvil území tím způsobem, že do něj vnese urbánní prvky. Tvar domu je specifický svými „chapadly“, která se rozevírají a vytváří tak tři odlišné zálivy, kdy dva do krajiny se otevírající, nabízí kromě soukromých předzahrádek i polosoukromý prostor pro obyvatele. V místě křížení stávajících ulic, dům ustupuje a uvolňuje tak prostor, díky kterému se soubor nechová jako uzavřená enkláva, ale nabízí veřejně přístupné prostranství. Projekt byl částečně mým experimentem, při kterém jsem si chtěl ověřit, zdali díky členění, výškovým rozdílům, volbě fasády a zasazení do svažitého terénu, tuto poměrně rozsáhlou stavbu, území snese.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský