Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

DAR FACTORY

Bc. Aleš Krajči

Anotace

Návrh architektonického řešení se skládá ze dvou pavilonových objektů, které jsou propojeny mostem. V počátku byla zvažovaná otázka využití fyzických knih jako zdroje informací v budoucnosti, nicméně se dospělo k závěru, že fyzické knihy zůstávají relevantní zejména kvůli jejich atmosféře, doteku, struktuře papíru a vůním. Návrh tedy řeší témata jednotlivce i společnosti jako soukromí, soustředění a vnímání, projekce, prožitek a poznání.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.