Výstava ateliérových prací

Mateřská škola a domov pro seniory Jihlava

Jan Pospíšilík

Anotace

Návrh se zabývá dostavbou bloku mezi ulicemi Židovská, Matky Boží a Palackého poblíž Masarykova náměstí v Jihlavě. Zvolenými funkcemi jsou domov s pečovatelskou službou a mateřská škola. Do třetího objektu navrhuji učebny pro rozšíření kapacit nedaleké základní umělecké školy a multifunkční sál.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán