Výstava ateliérových prací

168 oblouků

Valerie Heyworth

Ocenění

Anotace

Zahušťování města nebo zachování historické farní zahrady? Sporné téma zaplňování proluk pražského centra. V projektu se snažím najít rovnováhu mezi dvěma přístupy. Pokud uberu zahradě, pokusím se místu na oplátku přidat jinou hodnotu. Do Jindřišské ulice navrhuji výukové centrum praktických životních znalostí a dovedností, do Růžové ulice pavlačový bytový dům s aktivním parterem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch