Kdo je Olověný Dušan?

Olověný Dušan je kultovní soutěž o nejlepší studentské projekty a ateliéry pořádaná Spolkem posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Soutěž je vypisována v zimním semestru a soutěží se ve dvou kategoriích rozdělených podle odborného zaměření – architektura a design – dále v kategorii nejlepší projekt a nejlepší ateliér.

Soutěže se automaticky účastní každý řádný student FA ČVUT, který v daném semestru odevzdá a vystaví ateliérový projekt, a to včetně týmových projektů. Ze soutěže jsou vyloučeny diplomní projekty, projekty předmětů ZAN a projekty členů pořádajícího Spolku posluchačů architektury, kteří jsou přítomni při hodnocení projektů porotou.

Soutěž probíhá čtyřkolově.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.