Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

Viktor Kirschner

Anotace

Urbanistické řešení vychází především z okolní zástavby, jsou navrženy bytové a řadové domy. Kombinací těchto domů vzniká gradační výškové uspořádání, které se snižuje dle svahu terénu a umožňuje maximální výhled pro všechny bytové jednotky. Projekt se snaží podporovat a zachovávat charakteristické prvky území jako jsou například stromořadí, intimní svažité průchody a předzahrádky. Mezi bytovými a řadovými domy je umístěn centrální zklidněný venkovní prostor. Podlažnost bytového domu reaguje na svažitost terénu. Základní typologií bytových jednotek jsou buď příčně větrané byty nebo diagonálně orientované halové byty. Nejčastěji vyskytující byty jsou 3kk a 2+1. Bydlení je vnímáno jako hlavní téma celého území a proto je bytový soubor mofunkčním celkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský