Závěrečné práce

PSÍ ÚTULEK

Radda Lukáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Mým úkolem je navrhnout útulek pro zvířata v nouzi s veterinární ordinací. Součástí diplomové práce je analýza území a stavební program sestavený na základě uvedených referenčních staveb z Česka i ze zahraničí. K dispozici je trojúhelníková parcela sevřená železniční tratí v pražském Mezitratí. Navrhuji kromě psího útulku s veterinární ordinací i psí školu s výcvikovou halou, cvičištěm, psím hotelem, salónem a klubovnou. Jednopodlažní budovy a jejich potřebné zázemí pospojované do jednoho co nejmenšího celku se výrazně nepropisují do panoramatu města, nezakusují se do krajiny, jsou šetrné vůči přírodě, přesto však poskytují dostatečný komfort. Výraznou dominantou areálu je výcviková hala, jejíž plášť je tvořen hliníkovými šablonami a profilovým sklem. Ve svojí práci bych chtěl představit jeden ze způsobů využití zbytkových prostorů ve městě. Formuji smysluplné prostředí s charakterem. Záměrně zastavuji jen malou část území a dávám tak vzniknout velkorysému volnému prostoru. Místo by se mohlo stát vyhledávanou lokalitou nejen pro pejskaře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.