Výstava ateliérových prací

Praha Bubeneč

Bc. Hana Říhová

Anotace

Urbanistická studie se zabývá územím Prahy Bubeneč, a to konkrétně částí ohraničenou železniční tratí z jihu a plavebním kanálem na řece Vltavě ze severu. Území s bývalými průmyslovými stavbami z počátku 20.století jako jsou Stará čistírna odpadních vod nebo areál bývalé papírny doplňuji novou zástavbou. Návrh počítá se začleněním historických objektů a jejich revitalizací. Zástavba je umístěna kolem hlavních cest, směrem k řece se prostor otevírá a vzniká tak zelený pás s cyklostezkou podél břehu Vltavy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer