Výstava ateliérových prací

neoway

Kristýna Karpalová

Anotace

Téme otevírá tabuizované téma bolestivého sexu a gynekologických dysfunkcí a vývojových vad. Limitace sexuálního života významně narušuje sebevědomí žen a ztěžuje jejich existenci ve společnosti. Ženy s gynekologickými problémy čelí velkému sociálnímu tlaku a stydí se promluvit o svém problému, který je díky intimitě tématu značně tabuizován. Nepřipravené lékařské zázemí a omezená specializace v České republice staví další bariéry. Absence statistik a relevantních informací, nedostatek odborníků, společně s tabuizací tématu vedou ženy k sociální deprivaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel