Ateliéry

Ateliér Karel

Cílem koncepce vycházející ze spolupráce svébytných výtvarníků Mariana Karla a Josefa Šafaříka je příprava flexibilních a komplexně vzdělaných designérů, kteří se orientují v podmínkách dnešních „nových“ technologií a médií, jsou schopni zaplnit mezeru na současném profesním trhu a reagovat na aktuální technologické a sociální výzvy. Ateliér se zaměřuje na mezioborovou spolupráci a participaci na reálných projektech ČVUT. Studenti jsou vedeni k realizaci funkčního prototypu.


„Pták v hnízdě není týž jako pták v hnízdě na stromě, a je-li strom s ptačím hnízdem součástí krajiny, mění se i zde funkce, váha a charakter.“
Rudolf Arnheim: Die Macht der Mitte


Důležitým médiem je v tomto ateliéru sklo, jeho optické a mechanické kvality, které mají studenti možnost analyzovat a projektovat do svých designérských vizí. Ve spolupráci s HCI a Institutem intermédií ČVUT zde vznikla řada významných projektů (Expo 15, Kanárek, Tangible heat map, multimediální navigace na Institut intermédií, Pražské jaro, Stiletto, Breathing friend atd). Semestrální a absolventské práce posluchačů ateliéru získaly řadu ocenění v odborných médiích, na oborových soutěžích a festivalech.

 


ÚPD FAČVUT/ATELIER KAREL
SBORNÍK KE SKLÁŘSKÉMU WORKSHOPU
ÚPD FA ČVUT 2018
MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová
PhDr. Jaroslav Polanecký PhD.
MgA. Klára Hulmáková
MgA. Milan Krajíček
 

Mísa jako fenomén, jedno ze zadání zimního semestru 2017/2018. Ohraničení nebo redefinice prostoru. Interaktivní nebo multimediální design. Eliminace stresu. Design-help nebo katalyzátor emocí. Vizualizace, mísa, muzeum v Praze, autorka Kateřina Rýdlová.
Letní semestr 2017/2018, světlo jako fenomén, zpracování v měřítku exteriéru a interiéru. Světlo ve formě pasivní nebo aktivní interakce, s vazbou na konkrétní prostorovou charakteristiku, uživatele nebo cílovou uživatelskou skupinu. Foto: svícen, autor Jan Krise.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková