Ateliéry

Ateliér Karel

Cílem koncepce vycházející ze spolupráce svébytných person Mariana Karla a Josefa Šafaříka je příprava flexibilních a komplexně vzdělaných designérů, kteří se orientují v podmínkách dnešních „nových“ technologií a médií, jsou schopni zaplnit mezeru na současném profesním trhu a reagovat na aktuální technologické a sociální výzvy. Ateliér se zaměřuje na mezioborovou spolupráci a participaci na reálných projektech ČVUT. Studenti jsou vedeni k realizaci funkčního prototypu.

„Pták v hnízdě není týž jako pták v hnízdě na stromě, a je-li strom s ptačím hnízdem součástí krajiny, mění se i zde funkce, váha a charakter.“
Rudolf Arnheim: Die Macht der Mitte

Důležitým médiem je v tomto ateliéru sklo, jeho optické a mechanické kvality, které mají studenti možnost analyzovat a projektovat do svých designérských vizí. Ve spolupráci s KPGI FEL HCI, Institutem intermédií, FBMI a FJFI ČVUT zde vznikla řada významných projektů (Expo 15, Kanárek, Tangible heat map, multimediální navigace na Institut intermédií, Pražské jaro, Stiletto, Breathing friend, Linky, válcová variabilní projekční místnost pro Usability Lab HCI ČVUT, CAAS atd.). Semestrální a absolventské práce posluchačů ateliéru získaly řadu ocenění v odborných médiích, na oborových soutěžích a festivalech.

 

LETNÍ SEMESTR / SUMMER TERM –– 2024

závěrečná zpráva / the report

ÚPD FA ČVUT/ATELIER KAREL

SBORNÍK KE SKLÁŘSKÉMU WORKSHOPU: Sklo ve výtvarné a designérské praxi

ÚPD FA ČVUT 2019
MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová
PhDr. Jaroslav Polanecký PhD.
MgA. Klára Hulmáková
MgA. Milan Krajíček
BcA. Tereza Stachová

ISBN: 978-80-01-06676-8

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel