Ateliéry

Ateliér Karel

Cílem koncepce vycházející ze spolupráce svébytných výtvarníků Mariana Karla a Josefa Šafaříka je příprava flexibilních a komplexně vzdělaných designérů, kteří se orientují v podmínkách dnešních „nových“ technologií a médií, jsou schopni zaplnit mezeru na současném profesním trhu a reagovat na aktuální technologické a sociální výzvy. Ateliér se zaměřuje na mezioborovou spolupráci a participaci na reálných projektech ČVUT. Studenti jsou vedeni k realizaci funkčního prototypu.


„Pták v hnízdě není týž jako pták v hnízdě na stromě, a je-li strom s ptačím hnízdem součástí krajiny, mění se i zde funkce, váha a charakter.“
Rudolf Arnheim: Die Macht der Mitte


Důležitým médiem je v tomto ateliéru sklo, jeho optické a mechanické kvality, které mají studenti možnost analyzovat a projektovat do svých designérských vizí. Ve spolupráci s HCI a Institutem intermédií ČVUT zde vznikla řada významných projektů (Expo 15, Kanárek, Tangible heat map, multimediální navigace na Institut intermédií, Pražské jaro, Stiletto, Breathing friend atd.). Semestrální a absolventské práce posluchačů ateliéru získaly řadu ocenění v odborných médiích, na oborových soutěžích a festivalech.

ÚPD FA ČVUT/ATELIER KAREL

SBORNÍK KE SKLÁŘSKÉMU WORKSHOPU: Sklo ve výtvarné a designérské praxi

ÚPD FA ČVUT 2019
MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová
PhDr. Jaroslav Polanecký PhD.
MgA. Klára Hulmáková
MgA. Milan Krajíček
BcA. Tereza Stachová

ISBN: 978-80-01-06676-8

Mísa jako fenomén, jedno ze zadání zimního semestru 2017/2018. Ohraničení nebo redefinice prostoru. Interaktivní nebo multimediální design. Eliminace stresu. Design-help nebo katalyzátor emocí. Vizualizace, mísa, muzeum v Praze, autorka Kateřina Rýdlová.
Letní semestr 2017/2018, světlo jako fenomén, zpracování v měřítku exteriéru a interiéru. Světlo ve formě pasivní nebo aktivní interakce, s vazbou na konkrétní prostorovou charakteristiku, uživatele nebo cílovou uživatelskou skupinu. Foto: svícen, autor Jan Krise.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel