Výstava ateliérových prací

Hustota

Katarína Košutová

Anotace

Na vybranom pozemku v Holešoviciach stoja 3 domy. V ulici Na Zátorách stoja 2 dvojpodlažné domy, pričom v jednom z nich je umiestnený Archív Národného múzea. Podmienky archívu sú momentálne neadekvátne, pretože depozitár má malú kapacitu, z tohoto dôvodu som sa rozhodla na miestach, kde stáli 2 domy postaviť nový archív. V ulici U Papírny sa nachádza štvorpodlažný objekt v ktorom sídlia kancelárie. Ide o historický zachovaný dom, s peknou fasádou. Na pozemku objekt nebúram, rekonštruujem ho. Pridávam nadstavbu s dvoma nadzemnými podlažiami a zimné záhrady. V budove bude sídliť Československé dokumentačné stredisko.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.