Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská – hledání zahradního města

Adam Bujok

Anotace

Zástavba kolem ulice Podbělohorské je rozfragmentovaná a nekonkrétní, jako taková nabízí malé vodítko pro další postup a pro jednu správnou odpověď na kontext. Navrhovaná zástavba je proto založena na čistě racionálním objemu, komfortní dispozici, velkých lodžiích, prosvětlených dispozicích. Objekty jsou otočeny za výhledem, otočeny pro uvolnění situace, pro vystihnutí místa, podtržení složitého vrásnění terénu. Meziprostory objektů doplněny nízkou zídkou, jako oddělením od ulic, vlysem do svahu, soukromou nebo komunitní zahradou přístupnou všem obyvatelům struktury.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský