Ze života FA

reVize Typologie 2023

Šestý ročník odborné konference, kterou pravidelně pořádá Ústav nauky o budovách, se zaměřil na školské stavby, především na budovy základních škol. Jak navrhovat a stavět školy s ohledem na změny ve vzdělávání? Diskuze proběhla 27. dubna 2023 na Fakultě architektury ČVUT. Více informací najdete ve zprávě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.