Výstava ateliérových prací

Městský bytový dům s malým divadlem

Hana Říhová

Anotace

Nedaleko holešovického nádraží navrhuji objekt městského bytového domu s malým divadlem. V rámci jednoho bloku sousedí tento dům s objektem hotelu a z jižní strany na něj navazuje bytový dům s vestibulem metra v přízemí. Objekt je umístěn téměř na náměstí, proto navrhuji v přízemí komerční prostory a také vstup do divadla skrze divadelní kavárnu. Hmota divadla je vysunuta směrem do vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer