Výstava ateliérových prací

Továrna u bastionu

Adam Hofman

Anotace

Město Cheb chránila během 18 století pevnost, která čítala 7 velkých bastionů a 2 baroktní příkopy. Mostní brána, byla jedna z nejvýznamnějších vstupů do města. Vymezení bastionu se zachovává téměř 200 let po zdušení opěvnění. Nový městský blok hmotou navazuje na zachovanou továrnu a nárožní dům. Blok je průchozí ale část vnitrobloku slouží pouze obyvatelům bytových domů. Cílem návrhu bylo vytvořit blokovou městskou zástavbu. V součastnosti stojí na ploše přilehlé k tomuto pozemku nákupní centrum Lidl. V návrhu je tento objekt zbourán a zakomponován do hmoty bloku. Nachází se v parteru ze severní části bloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov