Výstava ateliérových prací

Úprava podchodov

BA. Karolína Krajčíková

Anotace

Mojim zámerom je vyčistiť priestor od zbytočných bariér ako aj zaktraktívniť podchody jednoduchými krokmi. Odstraňujem parkoviská a rozširujem pešiu zónu. Steny podchodov osviežujem zafarbenou mozaikou, ktorá by bola navrhnutá lokálnym umelcom. Mozaika alebo reliéf zabraňuje ozvene v podchodoch, a kedže je keramická, tak sa ľahko čistí. Podchody osvetľujem zvrchu aj z boku. Svetlo tým dopadá na reliéf a tým sa vzniká zaujímavá hra so svetlom. Do medzipriestoru vkladám trafiku (na úrovni vozovky) a kaviareň (na úrovni podchdov), ktoré dodávajú priestoru sociálnu kontrolu. Tomu napomáha aj už existujúcu galéria. Z južnej strany vkladám pobytové schodisko s menším kioskom. Nevyužitý priestor v tejto časti zvažujem, aby som vytvorila príjemnejší a jasný vstup do podchodov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek