Ze života FA

Výstava ateliérových prací

Výstava je sondou do výuky, a díky pedagogům – výrazným osobnostem v oboru, i uceleným pohledem na současné trendy a přístupy k navrhování. Studenti se zabývali tématy, která rezonují v současné české architektuře a designu.

Více informací o výstavě najdete ve zprávě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.