Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Společenské centrum Stvolínky

Bc. Sabina Ježková

Anotace

Parcela se nachází ve středu vesnice Stvolínky. Prostor okolo parcely představuje místo s potenciálem pro plnohodnotnou náves obce. Současný stav centra obce prozatím náves spíše pouze připomíná. Navržený objekt by měl vrátit návsi její původní charakter, umístěním na rohové parcele se náves uzavře a vytvoří potřebné ohraničení centra obce. Řešený objekt bude plnit funkci společenskou a komunitní. Uvnitř objektu se nachází kavárna s knihovnou a multifunkční sál. Dojde tak k důležité koncentraci dějů a obnovení života na návsi. Tvar budovy respektuje tvar původní zástavby. Na severní straně, kde je objekt obklopen silnicí, se uzavírá a působí jako pevná hranice. Naopak na stranu jižní, směrem k zámku, kde se nachází dvůr, se objekt otevírá a propojuje se svým okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa