Výstava ateliérových prací

Sportovní hala Holešovice

Miroslav Slezák

Anotace

Nedokončený blok naproti holešovickému nádraží. Budovy dvou středních škol, proluky, nefunkční park, uprostřed nedokončeného bloku Rajská ulice s krásnou budovou základní školy. Sportovní hala spolu s ostatními projekty mých spolužáků tento blok doplňuje a zkoumá možnosti zahuštění území. Výchozím bodem projektu jsou urbanistické návaznosti a naplnění stavebního programu. Budova vytváří průchod mezi vnitroblokem a ulicí a generuje tak bohatost veřejných prostranství. Zaobírá se tématem velké sportovní stavby v centru města, klade důraz na precizní konstrukční řešení a naráží na problematiku jazyka architektury a inženýrské stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.