Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Sportovní hala Holešovice

Bc. Miroslav Slezák

Anotace

Nedokončený blok naproti holešovickému nádraží. Budovy dvou středních škol, proluky, nefunkční park, uprostřed nedokončeného bloku Rajská ulice s krásnou budovou základní školy. Sportovní hala spolu s ostatními projekty mých spolužáků tento blok doplňuje a zkoumá možnosti zahuštění území. Výchozím bodem projektu jsou urbanistické návaznosti a naplnění stavebního programu. Budova vytváří průchod mezi vnitroblokem a ulicí a generuje tak bohatost veřejných prostranství. Zaobírá se tématem velké sportovní stavby v centru města, klade důraz na precizní konstrukční řešení a naráží na problematiku jazyka architektury a inženýrské stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.