Výstava ateliérových prací

Sportovní areál Vlašim

Eliška Volencová

Anotace

Sportovní areál ve Vlašimi leží v centru města nedaleko Žižkova náměstí. Kromě krytého bazénu, sportovní haly, hotelu a jiných staveb, byly pro komplex nově navrženy dva běžecké úseky, delší zahrnuje zpevněnou cestu lesem, druhý (kratší) vede skrze cyklotrasu. Cílem návrhu bylo udělat hlavní osu areálu reprezentativnější a pro návštěvníky atraktivnější. Nově navržené objekty by měly jak místním, tak sportovcům přijíždějícím na soustředění zajistit vše potřebné. Ačkoliv jsou nové budovy postaveny z jiných materiálů a mají odlišné architektonické prvky, začleňující se mezi stávající stavby a tvoří s nimi kompaktní celek. Všechny objekty společně podtrhují funkci areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha