Výstava ateliérových prací

Sokolovna 21. století

Tomáš Strnadel

Anotace

Předmětem tohoto diplomního semináře je sběr dat, analýza a příprava na zpracovaní diplomové práce na téma transformace sokolovny pro potřeby 21. století. Zkoumanou sokolovnou je budova Sokola Valašské Meziříčí, sloužící svému účelu od roku 1910.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka