Výstava ateliérových prací

Břevnov - Taneční škola, Základní umělecká škola, Městská knihovna, Kavárna

Anna Kozáková

Anotace

Parcela se nachází v Praze na Břevnově mezi ulicemi 8.listopadu a U Kaštanu. Jedná se o pozemek trojúhelníkového tvaru současně nezastaveného a porostlého stromy a křovinami, který je obklopený bytovými a rodinými domy. Celá lokalita se vztahuje k ulici Bělohorská, kde se nachází veškerá potřebná občanská vybavenost. Na pozemku jsem navrhla soubor staveb, který poskytuje místo pro sdružování a rozšíření veřejné vybavenosti. Jedná se o čtyři samostatné solitéry propojené podzemními garážemi a současně podzemními chodbami v prvním nadzemním podlaží vytvořené díky svažitému terénu. Nachází se zde kavárna, městská knihovna, základní umělecká škola a taneční škola.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný