Ateliéry

Ateliér Hradečný–Hradečná

Úlohou architekta je myslet v souvislostech

Prostor České republiky je rozdělen na zastavitelné a nezastavitelné území. V zastavitelném území je dlouhodobě udržován stav bez jasných regulativů, aby byl zachován prostor pro uplatnění úřední moci. Stejné pravidlo s opačným znaménkem platí v nezastavitelném území, kde jsou regulativy striktní, ale výjimky lze opět prostřednictvím úřední moci dosáhnout. V prostředí, kde namísto pravidel dostáváme jen jejich iluzi, si klademe otázku: Jak to má být ve skutečnosti?

Zkoumáním protipólů – (zastavitelného) města a (nezastavitelné) krajiny – chceme na příkladech jednotlivých zadání rozvíjet následující principy práce:

  • hledání souvztažností v prostoru a čase,
  • uvažování o smyslu navrhovaných řešení,
  • odůvodnění vlastních myšlenkových postupů.
V letním semestru 2018 jsme navrhovali Dvorecký most do Prahy. Zadání tématu kolidovalo s problematicky vypsanou stejnojmennou soutěží. Zatímco hlavní město Praha zadalo soutěž v trase podle dvacet let starého územního plánu, studenti mohli vybírat ze tří tras, případně volit jejich kombinaci. Součástí návrhu bylo také řešení obou břehů. Vizualizace: Cuong Van Do.
Cuong Van Do: Dvorecký most – situace.
Cuong Van Do: Dvorecký most – vizualizace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný