Výstava ateliérových prací

Koželužny II

Marie Záhorová

Anotace

Koželužny II jsou návratem ke kořenům a původním myšlenkám zástavby, která zde byla před stovkami let formována. Koncept návrhu vychází z plánu císařských otisků, které ukazují, jak se jednotlivé objekty soustřeďovaly v organické linii kolem centrálního objektu na řece. Z historického stavu se zachovaly pouze dva objekty, na které navazuji novou zástavbou. Na náplavce umisťuji malý hotel s restaurací jako středobod dění. V první linii staveb za ním stojí domky se sedlovými střechami otočené okapovou hranou k ulici, jak kdysy vypadala i historická zástavba. Na horizontu nad první linií buduji linku druhou jako zdůraznění výrazné terénní hrany. Hlavními motivy návrhu jsou prostupnost, přístup k řece a orientace na měkký způsob dopravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov