Výstava ateliérových prací

OBCHODNÍ DŮM S BYDLENÍM

Emily Hillová

Anotace

Hustota. Holešovice. Pražský New York, Nový Václavák Více funkcí v jednom domě. Hustý obchod s hustým bydlením. 3 podlaží pro veřejnost v podobě obchodního domu, na které navazuje patro se sklady a administrativou pro obchod. Zbylých 11 patrech slouží bydlení s celkovým počtem 30 bytů. Hustí sousedé propojující své husté domy. Útulný vnitroblok jako křižovatka mezi obchodním domem, městskými lázněmi s restaurací v parteru a domem dětí a mládeže na sousedním pozemku. Chybějící polosoukromí venkovní prostor pro obyvatele domu nahrazuje dětské a badmintonové hřiště na střeše patnáctipatrové budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.