Závěrečné práce

Architektura posledních věcí člověka

Bc. Michal Štěpař

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hřbitov jako architektura, hřbitov jako stavba, hřbitov jako dům, hřbitov jako město. Nový pohled na tisíc let starou tradici. Převrácení klasického způsobu pohřbívání, jeho zkoumání, znovu vymyšlení a přetvoření tak, aby bylo na konci objeveno něco nového s kořeny starými, pevně ukotvenými v zemi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.