Výstava ateliérových prací

AZYLOVÝ DŮM PRO SVOBODNÉ MATKY S DĚTMI

Tereza Riegerová

Anotace

Projekt zpracovává stavbu, která se nachází v nově navrženém bloku v Praze, konkrétně u nádraží Holešovice. Zadání bylo navrhnout sociální bydlení pro matky v náročné situaci, společně se vzdělávacími prostory a stravováním. Navrhli jsme budovu o 6 podlažích, která v přízemí nabízí možnost průchodu do prostorného vnitrobloku. Zde o podlaží níže se nachází společné podzemní parkovací prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer