Výstava ateliérových prací

2+1

Margarita Afanasyeva

Anotace

Bytové domy s aktivním parterem se nachází v srdci Holešovic. Ve svém návrhu jsem se snažila zachovat charakter této lokality a to použitím typických prvku industriální architektury. Parcelace vedla ke vzniku dvou domů spojených jedním komunikačním jádrem. Cílem bylo dosáhnout co největšího zahuštění. Díky využití pouze jednoho komunikačního jádra vzniklo 37 bytů. V parteru se nachází tři pronajímatelné jednotky, které mohou byt využité k různým činnostem díky volnému dispozičnímu řešení. Bytová část se skládá ze základního modelu bytu v různých variacích pro různé cílové skupiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.