Výstava ateliérových prací

MĚSTSKÝ DŮM V PROLUCE - HOLEŠOVICE

Bc. Valeriia Epova

Anotace

Městský dům v proluce s pestrou náplní se nachází v nově rozvíjející čtvrti Praha-Holešovice. Hmota doplňuje uliční čáru a zahušťuje celý pozemek. V přízemí je navržená pasáž, která slouží pro snadnější vstupování do budovy a propojení ulice s vnitroblokem. V přízemí se nachází velká restaurace s barem. Druhé a třetí podlaží je věnováno hostelu s převýšeným a stropně osvětleným společným prostorem. Další podlaží jsou věnované bytům. Do bytů se dá dostát přes otevřenou pavlač, která lemuje polosoukromý dvorek.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.