Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ STRUKTURA V HRADCI KRÁLOVÉ

Molínová Laura

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce se zabývá doplněním zástavby oblasti jižního úseku královéhradeckého městského okruhu. Věnuje se revitalizaci okruhu a přítomných radiál, detailněji řeší území okolo Pivovarské flošny a Koupaliště Flošna. Cílem práce je nabídnout možnost posílení rozvoje jihu města řešením územní rezervy, která v současnosti způsobuje přerušení toku energie mezi centrem města a jižními městskými částmi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.