Výstava ateliérových prací

Anotace

Architektura Městskost - Urbanità Zdvořilost Formát Městský dům v proluce se zahuštěným programem Bydlení a další funkce. Dům vedle domu. Od programu k hustotě osídlení Stavební kultura, gesamstkunstwerk Veřejný prostor vs soukromý prostor Napříč generacem, bez dogmat Ensemble

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.