Výstava ateliérových prací

Návrh litinového radiátoru

Filip Cagala

Anotace

Tato práce se zabývá návrhem litinového radiátoru do soukromých interiérů. Koncept návrhu vychází z kompletace jednotlivých segmentů za účelem vytvarování výsledného produktu s důrazem na estetickou funkci a posouvá tak možnosti využití této formy topenářské techniky na novou úroveň

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek