Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ PODBĚLOHORSKÁ

Mária Tomková

Anotace

Hľadanie záhradného mesta, výhľady, záhrady, zeleň, čerstvý vzduch, slnko. Vytváram štruktúru bytových domov, ktoré medzi sebou vytvárajú spoločné priestory. Umožnujú výhľady a priestupnosť celým územím. Tieto priestory sú koncipované pomerne neformálne ako záhrady a sady. V návrhu kombinujem bytové domy rôznych výškových úrovní, ktoré vytvárajú akúsi mestskú korunu, ktorej prítomnosť prisieva k posilnenu identity ulice Podbělohorská.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský