Výstava ateliérových prací

(tajné) potoky Prahy, Dejvický potok

Ing. Háta Enochová

Anotace

Vodní toky jsou vzrušující příležitostí k prozkoumání historie rozvoje měst a obnovení chyb, které byly učiněny a stále je lze napravit. Potoky nesou nejen obrovskou ekologickou a sociální hodnotu, ale také představují svědky historie. Potoky byly přítomny během prvních osad, pro které se často staly důvodem. Poté byly uvrženy do podzemí, protože již nesloužily původnímu účelu. V dnešní době, během klimatické změny a rostoucí potřeby ekologických funkcí a řešení, jsou toky opět v centru pozornosti a nabízejí nám naději, že do měst přivedou přírodu a život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt