Diplomní seminář – DSN (KA)

Diplomní seminář předchází diplomnímu projektu. Je doporučenou rešerší na zadané téma nebo lokalitu. Výsledkem je kompilace podkladů v grafické formě včetně referencí pro následující semestr.

Požadované výsledky

  • komplexní rešerše
  • analýzy a podklady dle konkrétního zadání a tématu

Kritéria hodnocení

  • zacházení s tématem
  • úplnost

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková