Výstava ateliérových prací

Pražské mokřady

Petr Stojaník

Anotace

Tématem diplomního semináře je utřídit informace a data potřebná k vytvoření opatření pro zadržování vody v krajině a ve městě. Jako příklad byla zvolena Praha v celém svém rozsahu z důvodu výskytu několika typu oblastí zastavěnosti. Tyto analýzy by měly sloužit k následnému zpracování diplomové práce na téma hledání vhodných nástrojů a opatření pro zadržování vody v území v místě Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt