Výstava ateliérových prací

Praha-re_vize/Bohdalec

Vanda Kotková

Nadhledová perspektiva

Anotace

Zadání:

Hledání poškozených nebo nedořešených míst v Praze. Zkoumání potenciálu, hledání funkce v konfrontaci s Metropolitním plánem a Pražskými stavebními předpisy.

Anotace:

Vybírám si transformační území Pod Bohdalcem. Velké rozvojové území na hraně kompaktní zástavby města. Při hledání geometrie a charakteru nové čtvrti vytvářím vrstvy zásahů, hodnot a os, ze kterých vycházím. Navrhuji čtvrť s různorodou zástavbou, která využívá svůj potenciál, ale zároveň reaguje na stávající a rozvíjí jeho hodnoty.

Autorka navrhuje čtvrť s různorodou zástavbou, která využívá svůj potenciál, ale zároveň jej rozvíjí a komplexně zpracovává nelehké téma jedné z klíčových lokalit pro rozvoj města, velkého rozvojového území Bohdalce-Slatin.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.