Výstava ateliérových prací

Parkovací Dům Karlovy Vary

Jakub Blažek

Anotace

V Karlových Varech, konkrétně v místě zadání u Chebského Mostu jsem zaznamenal velký problém s dopravou a parkovacími místy. Samotný Chebský most dopravu zvládá velmi těžce, město má velké parkoviště u tržnice, vedle Dolního Nádraží a v celku to působí tak, že místo pro chodce bylo ovládnuto auty a ty aktuálně v prostoru masivně převládají. Kvůli tomuto faktu jsem se rozhodl navrhnout parkovací dům s malým zastavením uprostřed oblouku sjezdu z dálnice. K tomuto domu navrhuji lávku, která prodlouží směru Chebského mostu směrem k magistrátu. Cílem této stavby je dodat prázdnému místu využití, vytvořit příjemnější cestu pro občany a zejména ulevit městu od množství automobilů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek