Výstava ateliérových prací

Turbine Tower

Bc. Radim Baláž

Anotace

Tématem je studie nové architektonicko-typologické koncepce zakládající svůj princip na využití termodynamických jevů a z nich plynoucího energetického zisku. Jednou z takových koncepcí spojujících perspektivní výrobu energie s energeticky soběstačnou architekturou jsou stavby založené na principu solární komínové elektrárny. Tato elektrárna se skládá ze tří komponentů: kolektoru, komínu a turbíny. Jedná se o princip kombinace skleníkového efektu s tahem komínu a přeměny vzduchového proudu v kinetickou energii. Pod průsvitným kolektorem je díky slunečním paprskům ohříván vzduch, který pak proudí k jeho centru a uniká komínem, na jehož základně je umístěna turbína s generátorem, kterou vzduch roztáčí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Mirko Baum