Výstava ateliérových prací

Galerie a knihovna

Bc. Karolína Pernerová

Anotace

Okolí stanice metra Vyšehrad je v dnešní době územím s nepříliš kvalitním veřejným prostorem. Ráz lokality tvoří dvě dominantní stavby z konce 20. století – Kongresové centrum Praha a Hotel Corinthia. V rámci návrhu dostavby této lokality vzniká na severních terasách nová zástavba o čtyřech nadzemních podlažích, která oživí městský parter kolem KCP a hotelu Corinthia. Koncept obou budov tkví v co největší jednoduchosti návrhu. Obě budovy jsou obsluhovány centrálním schodištěm a dvěma jádry. Kolem nich se nachází otevřený prostor umožňující další traktování prostoru. Fasáda reaguje na umístění staveb – zvolené polykarbonátové panely propouštějí interiérové osvětlení a tvoří na pražském panoramatu další významné body.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.